Temakinho Ibiza Marina Botafoch

Marina Botafoch, local 113
07800 Ibiza
Tel. +34 971 199944

Chef: Fabricio Augusto Zacheo

Opening:
From Monday to Thursday: 13.00 – 16.00 | 20.00 – 01.00
From Friday to Sunday: 13.00 – 16.30 | 20.00 – 01.30